Ta ordet! løfter de unges stemme og setter den som en selvsagt del av den offentlige samtalen. Den nasjonale talekonkurransen gir elever fra videregående skoler selvtillit til å ytre seg og en tro på at det de har å si er viktig. Slik blir de aktive medborgere i samfunnet de er en del av, og slik kan de også være i stand til å endre det. 

Ta ordet! er en talekonkurranse for elever i den videregående skolen, utviklet og organisert av Retorikkgruppen ved Informasjons- og medievitenskap på Universitetet i Bergen – landets fremste retorikkmiljø.

Talekonkurransen ble først avholdt i 2016 – da som en lokal konkurranse for videregående skoler i Bergen. I årene som fulgte vokste den i omfang, og i år står den for første gang som et tilbud til alle videregående skoler i hele Norge.

Det er duket for finale 8. november 2019. Men før vi kårer hvem som holder den beste talen, er det mye som skjer i kulissene. Ta ordet! gjennomføres i flere trinn:

1. Lærere fra medvirkende skoler deltar på et kurs hvor retorikere fra Universitetet i Bergen gir dem en innføring i retorikk og talekunst, og kommer med forslag til hvordan konkurransen kan gjennomføres.

2. Lærerne underviser i retorikk og avholder talekonkurranser i sine respektive klasser. De beste talerne fra hver klasse går videre til skolefinaler, hvor det velges en skolevinner. 

3. Alle skolevinnerne deltar i en semifinale. Denne tar form av en retorikkworkshop, hvor de kurses i retorikk samt i hvordan å gi tilbakemelding på andres taler. Ut ifra tilbakemeldinger under workshopen, jobber skolevinnerne med å bedre eget talemanuskript og egen fremføring.

4. Retorikkgruppen ved Universitetet i Bergen velger ut seks finalister på bakgrunn av innsatsen under elevworkshopen og reviderte taleutkast. De seks finalistene deltar i en ny, omfattende workshop ved Universitetet i Bergen, hvor de i felleskap med hverandre og universitetets retorikere videreutvikler og forbedrer talene ytterligere. 

5. Finale i Universitetsaulaen på Universitetet i Bergen. Her avholder de seks finalistene sin tale foran publikum og en fagjury. Ut ifra retoriske prinsipper og retningslinjer bestemmer denne hvem som vinner prisen for årets beste tale.

21.jpg

Samarbeidspartnere: