Ta ordet! gjør de unges stemme til en selvsagt del av den offentlige samtalen. Den nasjonale talekonkurransen gir elever fra videregående skoler selvtillit til å ytre seg og en tro på at det de har å si er viktig. Slik blir de aktive medborgere i samfunnet de er en del av, og slik kan de også være i stand til å endre det. 

Ta ordet! er en talekonkurranse for elever i den videregående skolen, utviklet og organisert av Retorikkgruppen ved Informasjons- og medievitenskap på Universitetet i Bergen – landets fremste retorikkmiljø.

Halvard Brundtland, vinner av Ta ordet! 2018 med sin tale om kreftbehandlingsformen partikkelterapi.

Halvard Brundtland, vinner av Ta ordet! 2018 med sin tale om kreftbehandlingsformen partikkelterapi.

Talekonkurransen ble først avholdt i 2016 – da som en lokal konkurranse for videregående skoler i Bergen. I årene som fulgte vokste den i omfang, og i år står den for første gang som et tilbud til alle videregående skoler i hele Norge.

Det er duket for finale 8. november 2019. Men før vi kårer hvem som holder den beste talen, er det mye som skjer i kulissene.

Ta ordet! gjennomføres i fem trinn:

1. Lærere fra deltakende skoler deltar kurses i retorikk og talekunst, samt hvordan å gjennomføre Ta ordet! av Retorikkgruppen ved Universitetet i Bergen.

2. Lærerne underviser i retorikk og avholder en lokal talekonkurranse på sin skole. Hver skole kårer en skolevinner.

Cecilie Martinessen, vinner av Ta ordet! 2016 med sin tale om voldtekt.

Cecilie Martinessen, vinner av Ta ordet! 2016 med sin tale om voldtekt.

3. Skolevinnerne samles til retorikkworkshop og semifinale. Under workshopen gir de tilbakemelding på andres taler og jobber med egne talemanus. På bakgrunn av tilbakemeldinger fra workshopen skal de endre egne talemanus og forbedre fremføringen.

4. Retorikkgruppen ved Universitetet i Bergen velger ut seks finalister på bakgrunn av innsatsen under retorikkworkshopen og de reviderte taleutkastene. De seks finalistene deltar i en ny, omfattende workshop ved Universitetet i Bergen, hvor de i felleskap med hverandre og universitetets retorikere videreutvikler og forbedrer talene og fremføringen ytterligere. 

5. Finale i Universitetsaulaen på Universitetet i Bergen. Her avholder de seks finalistene sin tale foran publikum og en fagjury. Ut ifra retoriske prinsipper og retningslinjer bestemmer juryen hvem som vinner prisen for årets beste tale.

Lisa Sowerby, finalist i Ta ordet! 2016 med sin tale om selvbilde og eksponering i sosiale medier.

Lisa Sowerby, finalist i Ta ordet! 2016 med sin tale om selvbilde og eksponering i sosiale medier.


Samarbeidspartnere: