Skriv en tale!

INVENTIO – HVA VIL DU OPPNÅ?

 
 
dAoDnFJq.jpeg

Tenk deg om – på riktig måte

Å tale er å handle med ord. Når du skal holde tale skal du ikke tenke: Hva skal jeg si? Men: Hva vil jeg oppnå? Og hvordan oppnår jeg best det jeg vil?

Hva skal talen gjøre?
Hva vil du oppnå med den?
Hva skal den føre til?

Hvem er tilhørerne?
Hvem er de?
Hvor mange er de?
Hva forventer de og hva er deres motforestillinger? Hva vet de om saken og hva er deres syn på saken? Hva mener de om taleren?
Hva liker de og hva misliker de?
Hva er deres behov?

Hva er talesituasjonen?
Hva er argumentene i saken?
Hva er sakens historie?
Hva er de fysiske rammene for talen?
(salens størrelse og art, talerstol/mikrofon, audiovisuelle hjelpemidler)
Vil det være noen form for mediedekning? Hvordan?


Finn innhold og argumenter

En overbevisende tale knytter an til publikum, har gode argumenter og et variert innhold. Skal du overbevise må talen din inneholde elementer som appellerer til både ethos, logos og pathos. Finn derfor argumenter som bygger på:

Argumenter (logos)
: Rasjonalitet, bevis, logikk,
kjensgjerninger, etc.

Troverdighet (ethos): Avsenders troverdighet består av kompetanse, karakter og velvilje overfor mottakerne.

Følelser (pathos): Mottakernes følelser, som for eksempel: Frykt, håp, glede, medfølelse, kjærlighet, anger, medlidenhet, etc.

WawuKTvV.jpeg

s8i7aolq.jpg

Kartlegg saken

Lag deg et bilde av saken og dens omfang ved hjelp av topikken; faste spørsmål og innfallsvinkler til å utforske et emne.

Sikre deg:

 • Fakta om saken

 • Eksempler på det du påstår

 • Noe aktuelt

 • Noe personlig

 • Noe fra tilhørerne

Spør deg selv om:

 • Hvem

 • Hva

 • Hvor

 • Med hvilke hjelpemidler

 • Hvordan

 • Hvorfor

 • Når


Tenk igjennom saken

Skriv ned det beste argumentet mot din sak og forklar hvorfor din sak fremdeles er den beste.

Skriv ned det beste argumentet mot din sak og forklar hvorfor din sak fremdeles er den beste.

Tenk over hvem som sitter i publikum. Hvem er de? Hva er de opptatt av? Hva har dere til felles? Skriv ned noe som bygger bro mellom deg og publikum.

Tenk over hvem som sitter i publikum.
Hvem er de?
Hva er de opptatt av?
Hva har dere til felles?
Skriv ned noe som bygger bro mellom deg og publikum.

Beveg deg gjennom ulike faser av ditt liv på jakt etter betydningsfulle øyeblikk. Skriv ned alle ideer du får. Velg til slutt én av ideene.

Beveg deg gjennom ulike faser av ditt liv på jakt etter betydningsfulle øyeblikk.
Skriv ned alle ideer du får.
Velg til slutt én av ideene.

Hva ønsker du å oppnå med talen din? Hold deg til én setning.

Hva ønsker du å oppnå med talen din? Hold deg til én setning.

Skriv ned alle argumentene du kommer på for saken din.

Skriv ned alle argumentene du kommer på for saken din.