Skriv en tale!

DISPOSITIO – SKAP EN OVERBEVISENDE FLYT I TALEN

 
 
J4WMjXmF.jpeg

To andre måter å ordne innholdet på:

Nåtid, fortid, fremtid

1. Nåtid: Beskriv situasjonen nå
2. Fortid: Beskriv sitasjonen som den var
3. Fremtid: Beskriv situasjonen som den vil eller bør bli

Poeng, to appeller, poeng

1. Presenter hovedpoenget ditt
2. Fremsett en rasjonell appell
3. Fremsett en emosjonell appell
4. Understrek poenget ditt

EN retorisk god disposisjon:

1. Skap interesse med en gåte, et interessant utsagn, en beskrivelse, en anekdote, et sitat, eller lignende. Kom med en påstand.

2. Vinn publikums velvilje og fortrolighet ved å og si eller antyde at du anerkjenner tilhørerne og forstår dem. Vis at du selv er som dem.

3. Argumenter for saken din. Gi tre støttende argumenter for påstanden.
a) Gi ditt nest beste argument – sølvargumentet
b) Gi ditt tredje gode argument – bronseargumentet
c) Gi ditt beste argument – gullargumentet

4. Oppsummer hovedpoengene dine. Gjenta det viktigste du har sagt, og si hvorfor det er viktig. Oppfordre publikum til handling.

5. Lag en fengende avslutning: Skap en (kort) formulering som formfullendt og levende uttrykker hovedpoenget, signalerer at talen er slutt og inviterer til applaus.


09.jpg

Dgqwx020.jpeg

hvordan skape velvilje og vekke publikums interesse?

 • Anerkjenn og ros tilhørerne

 • Fortell en fortelling, kom med en beskrivelse eller gi et eksempel på problemet du fremsetter

 • Bruk noe dagsaktuelt

 • Fortell om din tilknytning til tilhørerne

 • Tal om tilhørerne, om deres følelser, holdninger osv.

 • Si noe oppsiktsvekkende eller kontroversielt

 • Still et (eller flere) tankevekkende spørsmål

 • Presenter en visjon


HVORDAN LAGE EN FENGENDE AVSLUTNING?

Avslutningen skal fremheve hovedpoenget og gi publikum en fornemmelse av hva de skal føle og gjøre. I tillegg skal den markere at talen er slutt. Dette kan du gjøre ved å:

 • Ende med en rytmisk, velformet setning

 • Gjenta og bekrefte budskapet

 • Benytte sterke, levende og konkrete ord

 • Vende tilbake til utgangspunktet

 • Se mot fremtiden

 • Oppfordre til handling

QOh6jej7.jpeg

Varier mellom det konkrete og det generelle

Beveg deg mellom det spesielle og konkrete tilfellet og den allmenngyldige og generelle innsikten. Da får du både illustrert og støttet den generelle påstanden med et eksempel og gjort det spesielle tilfellet større, relevant for flere.

MqlV8xNk.jpeg

Lag en effektiv disposisjon

Skriv dine tre sterkeste argumenter inn på seierspallen.

Skriv dine tre sterkeste argumenter inn på seierspallen.

Skap en kort formulering (en til to setninger) som inneholder en språklig ”twist”, en liten provokasjon eller en overraskelse.

Skap en kort formulering (en til to setninger) som inneholder en språklig ”twist”, en liten provokasjon eller en overraskelse.