Skriv en tale!

ELOCUTIO – KLARE, LEVENDE OG MINNEVERDIGE FORMULERINGER

 
VAEKH6AJ.jpeg

Få publikum til å lytte

Tilhørerne til en tale er tvunget til passivt å lytte uten å kunne delta i det som blir sagt, som i en samtale. Dette medfører en risiko for at de mister interessen. Derfor er det avgjørende at språket i talen er utformet så klart, levende og minneverdig at tilhørerne bevarer oppmerksomheten.

Sørg for at språket i talen er forståelig, konkret og aktivt. Det kan du gjøre ved å:

 • Bruke gjentakelser for å fremheve det viktigste du sier

 • Skape bilder

 • Komme med eksempler

 • Fortellinger

 • Anekdoter

 • Beskrivelser

 • Fremsette retoriske spørsmål

 • Komme med troverdige detaljer

 • Henvende deg direkte til tilhørerne

 • Omtale den konkrete situasjonen du og tilhørerne er i sammen

 • Ha et rikt og variert ordforråd

Utform språket med retoriske formuleringer

Formuler et av dine argumenter som en trepunktsliste (for det første ... for det andre ... for det tredje ...). Begynn med den ”svakeste” formuleringen, øk slagkraften i neste og avslutt med en kraftfull formulering (stor, større, størst).

Formuler et av dine argumenter som en trepunktsliste (for det første ... for det andre ... for det tredje ...).
Begynn med den ”svakeste” formuleringen, øk slagkraften i neste og avslutt med en kraftfull formulering (stor, større, størst).

Ta en formulering du allerede har skrevet ned, og omformuler denne slik at den inneholder et motsetningspar.

Ta en formulering du allerede har skrevet ned, og omformuler denne slik at den inneholder et motsetningspar.

Skap en metafor som passer til talen din.

Skap en metafor som passer til talen din.