Skriv en tale!

MEMORIA – Å FORBEREDE FREMFØRINGEN

 
 

Fremføre Med eller uten manus?

Fremfører du talen uten manus gir du inntrykk av at fremføringen er spontan og uformell, oppriktig og autentisk. Det blir lettere å holde øyenkontakt med publikum, og lettere å oppfatte og reagere på publikums reaksjoner på det du sier. Imidlertid kan du uten manus virke for lite formell i forhold til hva situasjonen gjerne krever, det kan være vanskelig å beholde en god struktur på det du sier og vanskeligere å være presis, noe som kan gjøre sjansen mindre for å bli sitert.

Fremfører du talen med manus virker du godt forberedt, noe som uttrykker at du har respekt for publikum, det blir dessuten lettere å kontrollere tiden, og du er sikker på å beholde den gode strukturen og de gjennomarbeidede formuleringene du har skrevet ned. Blir du imidlertid for opphengt i manuset, og sliter med å løsrive deg fra det, kan det gjøre at du mister kontakt med publikum, ikke klarer å gjøre spontane endringer underveis, og at du fremstår som for formell i situasjoner som gjerne krever oppriktighet og tilstedeværelse.


DEt gode talemanuset er:

M0hFef9S.jpeg
 1. Muntlig og taler til øret

 2. Har klart fokus og tydelig argumentasjon

 3. Benytter enkel og stram disponering

 4. Gir en tydelig forståelse av hvem
  taleren er (ethos)

 5. Er oppmerksom på situasjon og tilhørere

 6. Benytter konkrete eksempler og sanseappeller

 7. Bruker så få ord som mulig


Utdrag fra Mohammad E. Husseinis tale (2018)

Utdrag fra Mohammad E. Husseinis tale (2018)

Utforming av manuskriptet

Sørg for at manuskriptet ditt er lett å formidle, med en utforming som støtter fremføringen.

 • Bruk tydelig og stor font, for eksempel Times 15 punkt

 • Ikke bruk vanlig skriftlig oppsett, men organiser teksten i bolker med korte linjer.

 • Bolkene samler større innholdselementer, linjene markerer pauser og rytme.


Øv deg – igjen og igjen og igjen og igjen

Når du har innholdet klart, øv deg på å formidle det. Si det høyt for å få en fornemmelse av tidsbruk, tempo og rytme, og for å gjøre stoffet muntlig.

Gjør endringer i talemanuskriptet mens du øver, bytt ut vanskelige ord og tunge setninger, og sørg for at manuset er lett å lese, si og lytte til.

Ms-Nkfcu.jpeg