Viktige datoer i Ta ordet! 2019

Lærerkurs: Introduksjon til Ta ordet!, retorikk og talekunst

14. august kl. 13-18: Trondheim

15. august kl. 13-18: Bergen

16. august kl. 13-18: Oslo


25. september: Frist for å melde inn navn og kontaktinformasjon på skolevinner
til mette.paust-andersen@uib.no

Workshop og delfinale for skolevinnere:

2. oktober kl. 15-19: Bergen

3. oktober kl. 14:15-18:15: Trondheim

7. oktober kl. 15-19: Oslo

23. oktober: Finalistworkshop, SpeakLab

6. november: Ta ordet! på Litteraturhuset i Bergen

8. november: Finale i Ta ordet! 2019, Universitetsaulaen i Bergen